“LET ME SING” ГАДААД ДУУНЫ УРАЛДААН

“LET ME SING” ГАДААД ДУУНЫ УРАЛДААН

Сэлэнгэ аймгийн “Зэрэг алхам” төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан “Let me sing” гадаад дуу дуулаачдын анхдугаар уралдаанд 11а ангийн сурагч Б.Нямцэцэг амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэллээ.