Эцэг эх – Багш нарын дунд  “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн

Эцэг эх – Багш нарын дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн

Эцэг эх Багш нарын дунд  “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг  зохион байгуулсан. Тэмцээнд нийт 10 баг оролцсоноос Б.Цэрэнсамбуу багштай 3а ангийн эцэг эхчүүдийн баг  I байр, Ж.Мөнхжаргал багштай 2а ангийн эцэг эхчүүдийг баг II байр, А.Ариунтуяа багштай  11а ангийн эцэг эхчүүдийн баг III  байр эзэлж  амжилттай болж өнгөрлөө.