ХЯТАД ХАНЗ ҮСГИЙН ЦЭВЭР УРАН БИЧЛЭГИЙН УЛСЫН УРАЛДААН

ХЯТАД ХАНЗ ҮСГИЙН ЦЭВЭР УРАН БИЧЛЭГИЙН УЛСЫН УРАЛДААН

ХЯТАД ХАНЗ ҮСГИЙН ЦЭВЭР УРАН БИЧЛЭГИЙН УЛСЫН УРАЛДААН

МУИС-ийн Күнзийн Институтээс зохион байгуулсан Хятад ханз үсгийн цэвэр уран бичлэгийн уралдаанд манай сургуулийн 3 сурагч шигшээ тэмцээнд шалгаран оролцсоноос Б.Дэлгэрмаа/9а/, Б.Уранцэцэг/9а/ нар тусгай байр эзэлж, 100.000 төгрөгөөр шагнууллаа.