Хотоо цэвэрхэн байлгацгаая “Хог bucket chellenge”

Хотоо цэвэрхэн байлгацгаая “Хог bucket chellenge”

Мэжик Чойс Санхүү бизнесийн сургалтын төвийн уриалгыг бид хүлээн авч “Хотоо цэвэрхэн байлгацгаая Хог bucket chellenge” аянд нэгдэж ДУА-ийн Мангирт хороолол 15-р багийн нутагт орших баталионы орчмыг Цайхун сургууль болон Мэжик Чойс сургултын төвийн дархан салбарын нийт 35-н багш ажилчин 166 сурагчид оролцлоо.

12047173_1145887858772156_3134107257797209813_n

12079151_1145887715438837_8941267941933024701_n