ТАЙВАНИЙ ТЭТГЭЛЭГ ХҮРТЭХ ИЛТГЭЛИЙН ТЭМЦЭЭН

ТАЙВАНИЙ ТЭТГЭЛЭГ ХҮРТЭХ ИЛТГЭЛИЙН ТЭМЦЭЭН

Улаанбаатар хот дахь Тайбэйгийн төлөөлөгчийн газар, Отгонтэнгэр ИС, Тайваны Минчуань ИС-ийн хамтран зохион байгуулсан, МУ-ын их, дээд, дунд сургуулийн оюутан, сурагчдын 6 дахь удаагийн хятад хэлний илтгэлийн тэмцээнд 12 а ангийн сурагч Д.Тэгшжаргал 3-р байранд шалгарч, хүрэл медаль болон Тайваньд нэг хичээлийн улирал суралцах байрны төлбөрийн тэтгэлэг хүртлээ.

32 33