Сургуулийн үүсгэн байгуулагчид нь МУИС, МУБИС-ийн Хятад хэлний салбарт хятад судлалын чиглэлээр ажиллаж байсан эрдэмтэн судлаач, багш нар юм.