2004 оны 4-р сар

 • Үүсгэн байгуулагч Д.Бямбабаатар, Ш.Батжаргал, Д.Бадмаанямбуу нар Дархан, Эрдэнэтэд хятад хэлний сургалттай дунд сургууль байгуулахаар шийдвэрлэн бэлтгэл ажилдаа орлоо.

2004 оны 8-р сар

 • Дархан, Эрдэнэт хотын Цайхун сургуулиуд тус тусын аймгийн Засаг даргын захирамжаар албан ёсоор байгуулагдаж, тусгай зөвшөөрлөө гардан авлаа.

2004 оны 9-р сар. 2004-2005 оны хичээлийн жил

 • Дархан хотын Цайхун сургууль 3-р ангийн 7 сурагч, 2 багштай нээлтээ хийлээ. Шинэ хорооллын 22-р цэцэрлэгийн зүүн жигүүрт түрээсийн байранд үйл ажиллагаагаа эхлүүлэв.
  Захирал Д.Бямбабаатар, анхны багш нар Ө.Энхбаяр, Дулай нар.
 • Хятад хэлний богино хугацааны болон 1 жилийн оройн сургалт нээгдэв.

2005 оны 9-р сар. 2005-2006 оны хичээлийн жил

 • Анхны 1-р ангидаа элсэлт авав. Нэмэлтээр 3, 4-р ангид сурагч элсүүлэв. Нийт 3 бүлэгт 28 сурагч, 3 багш.
  Захирал Д.Бямбабаатар, багш нар Ө.Энхбаяр, Ч.Ганбаатар, Ван Үймэй нар.
 • 2006 оны 4-р улирал. Англи хэлний хичээл зааж эхлэв. Англи хэлний багш С.Сарантуяа.
 • 2006 оны 5-р сар. Анхны бэлтгэл анги хичээллэв. Бага ангийн багш Ж.Мөнхжаргал

2006 оны 9-р сар. 2006-2007 оны хичээлийн жил

 • Б.Цэрэнсамбуу багштай 1-р ангид 14 сурагч элсэн орлоо. Нийт 4 бүлэгт 43 сурагч, 5 багш.
  Захирал Д.Бямбабаатар, дэд захирал П.Навчаа, багш нар Ө.Энхбаяр, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, Цэцэн, Цэнхэр, туслах ажилтан Мөнхжаргал
 • 2007 оны 5-р сард Шинэ Дарханд 10-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 600м2 талбайтай, 11 өрөө тасалгаатай, өөрийн хичээлийн байрыг худалдан авав.

2007 оны 9-р сар. 2007-2008 оны хичээлийн жил

 • Шинэ хичээлийн байрандаа нүүн орлоо Ж.Мөнхжаргал багштай 1а ангид элсэлт авав. 5 бүлэгт 80? сурагч, 8 багш
  Захирал Д.Бямбабаатар, дэд захирал П.Навчаа, багш нар Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, Ван Бинь, Ляо Юньфэй, Ши На, Сю Хао, туслах ажилтан Мөнхжаргал

2008 оны 9-р сар. 2008-2009 оны хичээлийн жил

 • Нийт 7 бүлэгт 102 сурагч, 11 багш
  Захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Д.Бямбабаатар, багш нар Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, А.Нэргүй, Айнагүль, Б.Пүрэвсүрэн, Ван Бинь, Үй Зянчунь, Ма Вэй, Сүмбэр, туслах ажилтан П.Эрдэнэбилэг

2009 оны 9-р сар. 2009-2010 оны хичээлийн жил

 • 8 бүлэг, 123 сурагч, 11 багш
  Захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Д.Бямбабаатар, багш нар  Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, А.Нэргүй, Б.Пүрэвсүрэн, А.Саранчимэг, Залаат, Лин Цуньлун, Хуан Мяозюань, Ван Лей, туслах ажилтан П.Эрдэнэбилэг

2010 оны 9-р сар. 2010-2011 оны хичээлийн жил

 • 9 бүлэг, 126 сурагч, 12 багш
  Захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Д.Бямбабаатар, багш нар Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, А.Саранчимэг,  Д.Энхмаа, Ж.Мягмардулам, Н.Алтанзул, Залаат, Лин Цуньлун, Хуан Чанлин, Ма Лизюнь, туслах ажилтан П.Эрдэнэбилэг

2011 оны 9-р сар. 2011-2012 оны хичээлийн жил

 • 9 бүлэг, 140 сурагч, 16 багш.
  Захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Д.Бямбабаатар, багш нар Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, А.Саранчимэг, Д.Энхмаа, Ж.Мягмардулам, Н.Алтанзул, Б.Солонго, С.Ууганжаргал, Ж.Мөнгөнбэл, Залаат, Хуан Чанлин, Лиу Дун, Гу Хун, Зяо Чи, туслах ажилтан П.Эрдэнэбилэг

2012 оны 9-р сар. 2012-2013 оны хичээлийн жил

 • 10 бүлэг, 173 сурагч, 17 багш.
  Захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Д.Бямбабаатар, багш нар Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, А.Саранчимэг, Д.Энхмаа, Н.Алтанзул, Б.Солонго, С.Ууганжаргал, Ж.Мөнгөнбэл, А.Ариунтуяа, Б.Отгонцэцэг, Хуан Чанлин, Сюэ Зюньзие, Лиу Зиэньли, Ван Хуазие, Жао Наньпин, туслах ажилтан П.Эрдэнэбилэг

2013 оны 9-р сар. 2013-2014 оны хичээлийн жил

 • 10 бүлэг, 181 сурагч, 22 багш.
  Захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Д.Бямбабаатар, Б.Цэрэнсамбуу /2-р сараас/, багш нар Ж.Мөнхжаргал, Б.Цэрэнсамбуу, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, Д.Энхмаа, Б.Солонго, С.Ууганжаргал, Ж.Мөнгөнбэл, А.Ариунтуяа, Б.Отгонцэцэг, Ц.Адьяа, Д.Отгонцэцэг, Б.Байгалмаа, Д.Дэлгэрмаа, Ж.Рагчаабазар, Д.Энхжаргал, Шижир, Сяа Ченфень, Бай Фань, Ван Лиша, Лю Зюань, Хө Динхун, туслах ажилтан П.Эрдэнэбилэг

2014 оны 9-р сар. 2014-2015 оны хичээлийн жил

 • 10 бүлэг, 160 сурагч, 19 багш.
  Ерөнхий захирал Д.Бямбабаатар, гүйцэтгэх захирал П.Навчаа, сургалтын менежер Б.Цэрэнсамбуу, багш нар Ж.Мөнхжаргал, С.Сарантуяа, В.Лхамжав, Д.Энхмаа, С.Ууганжаргал, Ж.Мөнгөнбэл, Д.Отгонцэцэг, Б.Байгалмаа, Ж.Рагчаабазар, Д.Энхжаргал, Б.Энхбаяр, Оюуннаран, Б.Сайнжаргал, Шижир, Сяа Ченфень, Бай Фань, Ван Лиша, Лю Зюань, Лю Шин, туслах ажилтан Эрдэнэбилэг