ЗУГААТАЙ ХӨГЖИЛТЭЙ АЯЛАЛ

ЗУГААТАЙ ХӨГЖИЛТЭЙ АЯЛАЛ

2015 оны зун, 7-р сарын 5-18-ны өдрүүдэд МУИС-ын Күнзийн Институтийн харьяа Цайхун сургуулийн Күнзийн тэнхмийн сурагчид нийт 40 сурагч, 2 багш Шаньдуны Их Сургуулийн зуны сургалтад хамрагдаж, УБ – Бээжин – Жинань – Пөнлай – Жинань – Бээжин – УБ чиглэлд аяллаа. Бээжин хотод Цагаан хэрэм, Тиэн Аньмэний талбай үзэж, Шаньдуны Их сургуульд хятад хэлний түвшнээ дээшлүүлж, хятадын соёлтой танилцаж, Хятадын их, дээд сургуулийн сургалтын орчин нөхцлийг нүдээр үзэж, хятад оюутны гуанзанд хооллож, Номхон далайн эрэгт саатан тоглож, үзэж харсан, сурч мэдсэн зүйл ихтэй, хөгжилтэй бөгөөд сургамжтай тохиолдол дүүрэн аялаад ирлээ.

1 2 3 4 5 6 7