Дээлтэй монгол өдөрлөг

Дээлтэй монгол өдөрлөг

Монголын үндэсний баяр -Цагаан сараар ёс уламжлалаа дээдлэх , танин мэдүүлэх үүднээс үндэсний хувцсаа өмсөж  онцлог , өвөг дээдсийн ёс уламжлалаассуралцлаа.