• 2012-2013 оны ЭЕШ-аар Дархан Уул аймгийн 26 сургуулиас 10-р байр
  • 2013-2014оны ЭЕШ-аар Дархан Уул аймгийн 26 сургуулиас 3-р байр үзүүлсэн амжилттай байлаа
  • 2012-2013 оны “Дорнын түүх соёл боловсролоос суралцахуй” улсын хятад хэлний уран илтгэлийн уралдааны шилдэг зохион байгуулагч баг
  • 2013-2014оны Хятад хэлний гүүр ОУ-ын тэмцээний монголын шатны шагаруулалтын шилдэг зохион байгуулагч баг
  • 2014-2015 оны МУИС-ийн Күнзийн Институтээс зохион байгуулсан Хятадын эртний шүлгийг уран яруу унших улсын уралдааны шилдэг зохион байгуулагч баг
  • 2014-2015оны “Күнзийн Институтын хамтын ажиллагааны түнш” шагнал тус тус хүртлээ.