• 2011-2012 оны хичээлийн жилд МУБИС-иас зохион байгуулсан илтгэлийн уралдаанд бага ангийн багш Б.Цэрэнсамбуу I байр
  • 2012-2013 оны хичээлийн жилд аймгийн багш нарын ур чадварын уралдаанд бага ангийн багш Б.Цэрэнсамбуу III байр
  • 2013-2014 оны хичээлийн жилд аймгийн багш нарын ур чадварын уралдаанд бага ангийн багш Ж.Мөнхжаргал II байр