ЦАЙХУН СУРГУУЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ЧИГ ХАНДЛАГА

Цайхун сургуулийн үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргахын төлөө манай хамт олон хичээн ажиллаж байгаа бөгөөд орчин цагийн сургууль, орчин цагийн багш ямар байх ёстой вэ гэдэг чиглэлд бага багаар үе шаттай өөрчлөгдөн шинэчлэгдэнэ. Үүнд:
1. Сургуулийн материаллаг орчин
Цайхун сургууль одоо байгаа 582м2 талбайтай, хичээллэх 8 анги, нийт 13 өрөө тасалгаатай хичээлийн байрыг 2007 онд худалдан авсан юм. Орчин үеийн шаардлага, стандартад нийцсэн шинэ хичээлийн байр барихаар 2011 оноос хойш сургуулийн газрын асуудлыг идэвхтэй хөөцөлдсөөр энэ оны 4-р сард Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазрын төсөл сонгон шалгаруулалтаар шалгарч…

Шинэ мэдээ, нийтлэл